Politică de confidențialitate

https://holisticrestart.ro/wp-content/uploads/2018/02/white_divider_top.png

Ultima actualizare: 21 ianuarie 2022

1. Definiții generale și scop

Site – înseamnă site-ul https://holisticrestart.ro/ cu toate subpaginile acestuia (de forma https://holisticrestart.ro/pagină), și toate subdomeniile acestuia (de forma https://subdomeniu.holisticrestart.ro/).

Deținător al site-ului este SALIDA DEL SOL S.R.L. cu sediul în Str. Spătarului, 14, 2A, Sector 2, București, CUI 43624423, înregistrată în Registrul Comertului sub nr. J40/1308/27.01.2021, adresa de e-mail contact@psihologieanalitica.ro.

Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă – persoana vizată; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Persoanele vizate sunt toti utilizatorii ite-ului.

Prelucrare de date cu caracter personal – înseamnă orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Operator de date cu caracter personal – înseamnă persoana fizică sau juridică, care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul de date este SALIDA DEL SOL S.R.L.

Scopul Politicii de confidențialitate: Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale deținătorului Site-ului, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării Site-ului.

Cadrul legal general este reprezentat de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 2016/679 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, precum și legislația națională aplicabilă (Legea 190/2018).

Reglementările Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”) sunt extrem de importante pentru noi și în acest sens vă informăm că tratăm cu responsabilitate colectarea și gestionarea datelor cu caracter personal.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt menționate mai jos, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@psihologieanalitica.ro.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitatori al Site-ului și intecționați cu acesta, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • numele şi prenumele;
 • adresa de e-mail, numarul de telefon telefon;
 • adresa de facturare;
 • adresa de livrare (dacă e cazul);
 • alte date necesare, de exemplu pentru înscrierea la un curs;
 • adresa IP;
 • alte informații colectate prin fișierele cookies folosite de Site,

pe care le furnizați în mod direct în contextul:

 • contactării pe email / formular de contact disponibil pe Site/ telefonic;
 • opțiunii de abonare la newsletter;
 • înscrierii la un curs;
 • înscrierii la ședințe de terapie/ consiliere/ coaching & mentoring;
 • redactării unui comentariu pe Site;
 • utillizării în orice alt mod a Site-ului.

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, deținătorul Site-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale, respectiv pentru: preluarea/ validarea înscrierii la un curs/ eveniment prin formularul de înscriere de pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării înscrierii, livrarea materialelor aferente cursului/ programarea unei sedinte de terapie/ consiliere/ coaching & mentoring;

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și deținătorul Site-ului, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și deținătorul Site-ului și implicit imposbilitatea furnizării serviciilor/ produselor de către deținătorul Site-ului către dumneavoastră.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă deținătorul site-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului (ex: obligații în materie fiscală).

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de deținătorul Site-ului, precum newletters/ buletine informative la care vizitatorii Site-ului se aboneză voluntar.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului sau, dupa caz, prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale/ newsletters puteți folosi opţiunea de dezabonare de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@psihologieanalitica.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe pentru dumneavoastră.

 • pentru a răspunde la întrebările formulate pe email / formular de contact / telefonic despre activitatea Detinatorului Site-ului precum și pentru a răspunde la orice comentarii, propuneri sau solicitări;

Temei legal: Prelucrarea dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al operatorului de a oferi răspunsuri utilizatorilor Site-ului pentru a îmbunătății permanent experiența acestora, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau sesizări.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, pentru a se asigura funcționarea corectă a Site-ului, pentru realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorului Site-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site și de a asigura funcționarea corectă a Site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior încetării acestora conform obligaţiilor legale ne revin (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale în sarcina deținătorului Site-ului în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, acesta va stoca datele prelucrate în acest sens pe toată perioada indicată de prevederile legale.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul Site-ului va înceta de îndată prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Datele prelucrate pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră formulate pe email / formular de contact / telefonic despre activitatea Detinatorului Site-ului precum și pentru a răspunde la orice comentarii, propuneri sau solicitări sunt stocate in temeiul interesului legitim al deținătorului Site-ului pentru perioada strict necesară îndeplinirii acestor scopuri menționate anterior, dar nu mai mult de 3 ani (luând în considerare termenul general legal de prescripție).

În ceea ce privește datele prelucrate în scopul îmbunătăţiri experienței oferite pe Site, detaliile despre modul de funcționare al modulelor cookies sunt ofertite de Politica de cookies ».

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul Site-ului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, care sprijină deținătorul Site-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT sau contabilitate), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către deținătorul Site-ului prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

În toate situațiile, datele dumneavoastră vor fi transmise către terțe părți cu care deținătorul site-ului a încheiat Acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurându-se că acești parteneri respectă toate standardele privind prelucrarea datelor în siguranță și că prelucrează datele exclusiv în scopurile în care le-au fost destinate.

Totodată, în măsura în care alegeți să ne urmăriți activitatea sau să interacționăm prin intermediul rețelelor de socializare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și de către acestea. Vă recomandăm să parcurgeți Politicile de confidențialitate ale rețelelor de socializare accesate.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate nu sunt transferate la nivel internațional către state terțe cărora nu li se aplica reglementările GDPR în materie de date cu caracter personal.

Ca excepție, colaborăm cu serviciul MailChimp cu care Site-ul curent gestionează o listă de abonați. Transferul către MailChimp se realizează în temeiul Clauzelor Contractuale Standard emise de Comisia Europeana alături de alte garanții suplimentare implementate de MailChimp și în temeiul unui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Citiți aici » detalii despre politica de prelucrare a datelor a MailChimp.

Ca excepție, Google Forms este un serviciu Google prin care se procesează formularele de înscriere cursuri. Transferul către Google Forms se realizează în temeiul Clauzelor Contractuale Standard emise de Comisia Europeana alături de alte garanții suplimentare implementate de Google Forms și în temeiul unui Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Citiți aici » detalii despre politica prelucrare date a Google Forms.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul Site-ului, conform celor descrise în prezentul document; Prezenta Politică de confidențialitate reprezintă informarea dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor.
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea deținătorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și acces la aceste date sau la informații privind activitățile de prelucrare cum ar fi modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau durata de stocare a datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

Operatorul va proceda la ștergerea datelor, dacă nu exista alt motiv de prelucrare a datelor, în concordanță cu dispozițiile legale.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (alta decât cea în scop de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit automat, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către deținătorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care cei doi sunt compatibili din punct de vedere tehnic și în condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cu condiția ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului Site-ului, cu excepția cazurilor în care deținătorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucraea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, dacă datele sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; Deținătorul site-ului nu folosește profilarea persoanelor vizate în scopul luării unor decizii individuale automate care produc efecte asupra acestora.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@psihologieanalitica.ro.
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Informaţii de contact ale Autorității de Supraveghere

Website: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 21 252 5599

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, precum și pentru a rezolva orice sesizare pe cale amiabilă, vă rugăm să vă adresați la adresa de email contact@psihologieanalitica.ro.

Acest Site folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link »

https://holisticrestart.ro/wp-content/uploads/2018/07/planets_footer.png

Rețele sociale

https://holisticrestart.ro/wp-content/uploads/2022/02/netopia-visa-mastercard.png

SALIDA DEL SOL SRL
Str. Spătarului, 14, 2A, sector 2, București, 020772
43624423
J40/1308/27.01.2021

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.